Workshops


Onderstaand vindt u het workhsopprogramma van het Nationale ESCo Congres 2015. In het programma zijn 2 rondes van 50 minuten ingepland voor 8 workshops per ronde. 

Ronde A: 13.15 - 14.05 uur (onder voorbehoud)

Nr.  Onderwerp Spreker(s) Organisatie(s)
1 Europese gedragscode voor EPC's Marijke Menkveld ECN
2 Interactief in gesprek met het ESCo Forum Dorine PutmanAschwin LankwardenEric GerridzenHenk de Jager & Anouk Blum ASN Bank, Sportbedrijf Deventer, 
Van Dorp zwembaden, Van Wijnen & Energiefonds Overijssel
3 Hoe organiseer je een goede uitvraag voor een complex product – een toelichting op de Leidraad aanbesteding energieprestatiecontracten  Alexandra Boot Boot Advocaten
4 Nieuwe ambities in bestaand ESCo-contract Jan-Maarten Elias & Gerben Smit Unica & FS UvA- HvA
5 Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams  gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo's   Gert-Jan de Looze & Peter  van Schijndel Gemeente Rotterdam & Strukton
6 ESCo's die nog meer doen dan energiediensten leveren Caspar Boendermaker & Peter van Dommele BNG Bank & Cablean
7 Samenwerking zoals het bedoeld is  Andre Salomonson ResetManagement
8 Verduurzaming Amstelring: een robuuste dialoog                       Michiel Houwing & Wim Claessen Eneco & Amstelring


Ronde B: 14.10 - 15.00 uur (onder voorbehoud)

Nr.  Onderwerp Naam Organisatie
1 Europese gedragscode voor EPC's
Marijke Menkveld  ECN
2 ESCo in juridisch perspectief Michel Chatelin Eversheds
3 It takes three to tango: introductie comfortmeter Alexandra BootLara  Muller & Johan Coolen Boot Advocaten &  Corio
4 Hoe organiseer ik, als opdrachtgever, een langdurig energieprestatiecontract en hoe ervaart de markt dit? Marc HopmanRuben Zonnevijlle & Laura  Schutte AT Osborne, Cofely & Erasmus Universiteit 
5 Slimme financiering van zorgvastgoed George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care
6 ESCo woningbouw of "Woningabonnement" Marnix van Os Bron Solar
7 Samenwerking zoals het bedoeld is  Andre Salomonson ResetManagement
8 Bereken zelf de haalbaarheid van uw ESCo-project Albert Hulshoff AHB Consultancy

 

 

  • E-mail

  • Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Logo Duurzaam Gebouwd
  • Logo ESCoNetwerk
  • Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Terug naar boven