Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst het nationale ESCo Congres 2015 ten aanzien van de website www.ESCoCongres.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het nationale ESCo Congres 2015. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het nationale ESCo Congres 2015.

De op deze website getoonde informatie wordt door het nationale ESCo Congres 2015 met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het nationale ESCo Congres 2015 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel het nationale ESCo Congres 2015 alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het nationale ESCo Congres 2015 niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.ESCoCongres.nl. Deze websites welke geen eigendom zijn van het nationale ESCo Congres 2015, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van het nationale ESCo Congres 2015. Hoewel het nationale ESCo Congres 2015 uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door het nationale ESCo Congres 2015 worden onderhouden wordt afgewezen.

Het nationale ESCo Congres 2015 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

  • E-mail

  • Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Logo Duurzaam Gebouwd
  • Logo ESCoNetwerk
  • Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Terug naar boven