It takes 2 to tango - 31 maart 2015 in Amsterdam RAI


Bekijk hier de terugblikpagina

Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Het congres vindt plaats in Amsterdam RAI, tijdens de eerste dag van Building Holland

Het Congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals van opdrachtgevende en –nemende partijen uit de brede bouw- en vastgoedsector. Gezamenlijk moeten zij stappen zetten om tot energiebesparing te komen, want “It takes 2 to tango”. Ook financiers van projecten zijn van harte welkom!

Energiedienst leveren
Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen moeten alle bedrijven energie besparen. Energiebesparing is business. Afgezien van steeds scherpere wet- en regelgeving is het bedrijfseconomisch gezien namelijk onverstandig hier kansen te laten liggen. 

Een van de manieren om als opdrachtgever tot energiebesparing te komen is om een partij te betrekken die een energiedienst kan leveren. Als u gegarandeerde energiebesparing wilt afnemen, is het belangrijk dit in een energieprestatiecontract vast te leggen. 

Energy Performance Contracting vereist een andere manier van werken. Zo moet de uitvoerende partij zijn businessmodel wijzigen om een Energy Service Company (ESCo) te worden. Voor de opdrachtgever geldt dat voor zijn manier van opdrachtverlening. Beide partijen moeten met een andere houding en ander gedrag de samenwerking aangaan, gericht op het verduurzamen van de gebouwen en gebieden.

Wat kunt u verwachten?
Naast keynotes van onder andere Meindert Smallenbroek, Jaap Schaveling en Marc Lammers vinden er ook twee workshoprondes plaats. Hierdoor kunt u in kleine groepen aan de slag met vraagstukken en ontwerpen die specifiek uw interesse hebben. Uiteraard zijn er ook informele netwerkmomenten en is er een bezoek aan Building Holland ingepland, want samenwerken begint bij ontmoeten.

 

 

  • E-mail

  • Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Logo Duurzaam Gebouwd
  • Logo ESCoNetwerk
  • Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Terug naar boven